İletişim


Röportaj
Grafik Tasarım Dergisi
Sayı: 32, Eylül - Ekim 2009CEMİL CAHİT YAVUZ

İDGSA - Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Grafik Bölümünden 10. 01.1985'de Yüksek Lisans mezunu oldu.
01.08.1958'de Sivrihisar'da doğdu.

İstanbul'da yaşıyor.
Grafik ve illüstrasyon işleri yapıyor.
“Özgün Grafik İşler” üretiyor.
İAÜ'de grafik tasarım dersleri veriyor.

OT Dergide "Leke Oyunları" Köşesini sürdürüyor.

Siteler:
www.cemilcahityavuz.com
www.lekeoyunlari.com
www.kentgorunumleri.com

Sergiler:
2017 "Leke Oyunları" Galeri Aydın (İstanbul)
2015 "KÖŞE", TÜYAP / Artist 2015 (İstanbul)
2014 “Cemil Cahit Yavuz” TÜYAP / Artist 2014 (İstanbul)
2014 “Serbest Alan” EVİN Sanat Galerisi (İstanbul)
2012 "Sessiz Figürler" Bilkent (6.Ankara Tasarım Günleri)
2012 "Leke Oyunları3" Galeri Kara (Çankaya M. Fest. Ankara)
2011 "Leke Oyunları" Mephisto (1.Uluslararası Mizah Fest, İst.)
2010 "Yaşam Şekilleri" Grafik Sergisi, Adasanat (İstanbul)
2010 "Güle Güle Barkod" Ortak Se. Cermodern (4. Ank.Tas. Gün.)
2008 "Leke Oyunları" Serbest Grafik, Adasanat (İstanbul)

Karma sergiler:
2014 "Richter" Uluslararası Afiş Sergisi (Tahran)
2013 "Değiş Tokuş Sergisi" Adasanat (İstanbul)
2013 "Bir kentin belleği Haydarpaşa" Haydarpaşa (İstanbul)
2013 "Milat" Rumeli Han (İstanbul)
2013 "Buradayız Ahparig!" Karma, Tütün Deposu (İst.)
2012 "Zamanaşımı" Adasanat, Karşı Sanat, Rumeli Han (İstanbul)
2011 "Ateşin Düştüğü Ye" İnsan Hakları Vakfı, Tütün Deposu (İst.)
2011 "%100 Barış" Karma Sergi, Adasanat (İstanbul)
2010 "34 ist 2010" Karma sergi, Adasanat (istanbul)
1990 "Karma Portre Sergisi" Urart Sanat Galerisi (Ankara)
1978-82 "Karma Karikatür Sergileri" Karikatürcüler Der. (İst.)

 

              

© CCY / 2008 - 2017 İstanbul